Mijn week in vragen

Deze week was ik in Breda om met betrokken inwoners te praten over hoe een leegstaand belastingkantoor een nieuwe betekenis voor de stad kan krijgen. Samen met de rechtbank en het UWV staat het op een plek in de stad waar je eerder niet vrijwillige naar toe ging. Hoe maakt je hier dan toch een uitnodigende omgeving van? Op welke manier betrek je een zo breed mogelijke groep mensen? En hoe voorkom je dat co-creatie tot participatie-moeheid leidt?

Op Rotterdam Zuid mocht ik praten met studenten van de Hogeschool Rotterdam, een zeer toegewijde huisarts, docenten en zorgrofessionals over gezondheidsproblemen in dit deel van de stad. Huisarts Jan Galesloot ziet zijn patiënten afglijden door hun ongezonde leefstijlen. Hij wordt er soms wanhopig van. Wie is er verantwoordelijk wanneer mensen door bijvoorbeeld hoge schulden, niet meer naar de doktor durven? Hoe kan je mensen verleiden om minder te roken en te drinken, meer te sporten en gezond te eten? Hoe kunnen professionals elkaar beter ondersteunen? En kunnen we voorkomen dat door gedwongen aanbestedingen belangrijke netwerken steeds opnieuw kappot gaan?

En in de gemeente Oude IJsselstreek ging ik samen met John Bijl in gesprek met de gemeenteraad. We keken terug naar de afgelopen vier jaar en vooruit naar de komende jaren. Ben je het type raadslid geworden dat je hoopte? Wat gaat er goed in de gemeenteraad en wat kan er beter? Op welke momenten treedt je al raad collectief naar buiten, zodat inwoners beter begrijpen waar je als gemeenteraad voor staat? De antwoorden verpakten de raadsleden in een cadeau voor de betrokken inwoners die na de verkiezingen het hoogste orgaan van de gemeente gaan vormen.

Foto: Stadslab Breda