© 2008 - 2022 | Bart Cosijn Moderation | English

Concept en advies

Naast zijn werk als gespreksleider ontwikkelt Bart Cosijn regelmatig concepten voor specifieke bijeenkomsten en voor participatie- en verandertrajecten. Meestal in opdracht, soms op eigen initiatief. Hij wordt door overheden ingehuurd om te adviseren over het versterken van de lokale democratie. Daarnaast treedt hij op als onafhankelijk moderator/mediator in complexe participatietrajecten.

In 2014 was hij initiatiefnemer van de eerste Burgertop Amsterdam – ‘één dag denkkracht voor de stad’. Bart: “Ik ben er van overtuigd dat de ervaringskennis van inwoners en ondernemers een veel grotere rol bij besluitvorming kan en moet spelen dan nu vaak het geval is.”

In 2017 was Bart onder andere conceptontwikkelaar en projectleider van de FlevoTop. Ook was hij onafhankelijk voorzitter en adviseur van de Amsterdamse denktank Stad in Balans. In opdracht van het college van B&W deed hij samen met Yvette Jeuken van DuneWorks onderzoek naar de participatieve democratie in de hoofdstad.

In 2020 heeft hij het participatietraject voor een nieuw waterbeheerprogramma ontworpen en begeleid, in opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ook was hij projectleider en moderator voor verschillende stadsdialogen rond klimaatadaptatie in opdracht van de gemeenten Soest en Baarn.

Selectie van projecten

Burgertop Amsterdam

In juni 2015 kwamen 250 Amsterdammers bij elkaar om een dag lang plannen te maken voor een betere, mooiere en meer rechtvaardige stad. Ze spraken aan ronde tafels over 35 onderwerpen die ze zelf hadden uitgekozen. Bijna 100 vrijwilligers waren gedurende één jaar betrokken bij de organisatie.

Opdracht: eigen initiatief

Download eindverslag

FlevoTop

Een kleine honderd Flevolanders bogen zich in oktober 2017 over de vraag ‘Hoe maken we Flevoland nog sterker’. Zij deden dit op de allereerste FlevoTop in het provinciehuis te Lelystad. De centrale vraag werd in kleine groepen uitgediept langs de zeven hoofdopgaven uit de omgevingsvisie.

Opdracht: Provincie Flevoland

Download eindverslag

Participatieve democratie

De Amsterdamse stad en de stadsdelen kennen een rijke traditie van politieke participatie en burgerinitiatieven waarmee veel kennis en ervaring op is gedaan. Aan de hand van tien projecten en twee bijeenkomsten is onderzocht hoe de democratie versterkt kan worden.

Opdracht: Gem. Amsterdam

Download onderzoek

Denktank Stad in Balans

Voor de gemeente Amsterdam treedt Bart Cosijn op als onafhankelijk voorzitter van de denktank ‘Stad in Balans’. Deze denktank bestaat uit ongeveer vijftig inwoners en ondernemers en adviseert de gemeenteraad. Naast zijn inzet als voorzitter adviseert Bart het ambtelijk team over de structuur van de denktank.

Opdracht: Gem.Raad A’dam

Bekijk website

Spreken is zilver, gehoord worden is goud

Talking is silver, being heard is golden

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!