Een democratie kan niet bestaan zonder levendig publiek debat. Online laten we onze tegenstanders graag alle hoeken van de digitale kamer zien. Maar iemand in de ogen kunnen kijken waar je het hartgrondig mee oneens bent is van niet te onderschatte waarde. Met het stopzetten van de subsidie voor drie ...

Read More